info@nanaya.si

V spletni trgovini nanaya.si se zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas zaščiteni skladno z veljavno zakonodajo. V ta namen smo oblikovali tudi interna pravila in postopke ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven varnosti pri obdelavi osebnih podatkov in uresničevanje pravic posameznikov.

V tej Politiki o varstvu osebnih podatkov so zbrane vse informacije o obdelavi osebnih podatkov v spletni trgovini nanaya.si, katere upravljavec je IZOR – Institut za organizacijske rešitve, Cesta na Svetje 7, 1215 Medvode, ki je tudi upravljavec vaših osebnih podatkov: katere osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo in kako jih uporabljamo. Za vsa dodatna vprašanja povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali z uresničevanjem vaših pravic v zvezi z njihovo obdelavo, lahko stopite v stik z nami na e-naslov: info@nanaya.si.

1. KATERE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO IN KAKO JIH PRIDOBIMO

Obdelujemo le osebne podatke, ki jih dobimo od vas tako, da izpolnite obrazce v naši spletni trgovini ali pa nam jih pošljete po telefonu, po elektronski pošti ali kako drugače posredujete. To vključuje informacije, ki jih navedete, ko v spletni trgovini nanaya.si naročite izdelke ali storitve ali sodelujete v razpravah ali drugih funkcijah socialnega medija na naši spletni trgovini. Podatki, ki nam jih sporočite, lahko vključujejo vaš ime in priimek, naslov, e-naslov in telefonsko številko, ID za DDV, nazive naročenih izdelkov in znesek plačila.

Če bomo nameravali podatke, ki jih prejmemo od vas, zadružiti s podatki, ki jih o vas prejmemo iz drugih virov (to so podatki, ki jih prejmemo o vas, če uporabljate katerokoli drugo spletno stran, ki jo upravljamo, in izdelke, ki jih v povezavi s tem nudimo), in nadalje obdelovati skupaj s podatki, zbranimi na tem spletnem mestu, vas bomo o tem obvestili, in kadar potrebno, tudi prosili za soglasje. Ob tem vas bomo tudi seznanili, za kakšen namen, če je ta drugačen od tistega, za katerega so bili zbrani, bomo združili in nadalje obdelovali tako pridobljene podatke.

Naše spletno mesto nanaya.si ne uporablja nobenih piškotkov.

2.ZA KAJ UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Osebne podatke, ki nam jih posredujete bomo uporabili:

1.) za izpolnitev naših obveznosti, ki izhajajo iz vseh pogodb, sklenjenih med vami in nami in spremembah povezanih s tem;

2.) da vam omogočimo, da sodelujete v interaktivnih funkcijah naše storitve, ko se odločite za to;

3.) za zaščito naših zakonitih interesov (podatki o plačilu naših storitev in blaga z namenom zagotavljanja in dokazovanja skladnosti poslovanja z računovodskimi standardi in predpisi na področju davkov, ter zaradi pravnih postopkov oz. dokler so ti mogoči), pod pogojem, da vaši interesi in temeljne pravice ne prevladajo nad njimi.

Osebne podatke ne delimo z osebami zunaj organizacije ali drugimi organizacijami in/ali nepooblaščenimi osebami. Z zunanjimi sodelavci, s katerimi sodelujemo za potrebe nemotenega poslovanja (zagotavljanje računovodstkih in IT storitev in servisi programsko aplikativne opreme), imamo sklenjene pogodbe v skladu z zakonodajo, našimi internimi pravili in postopki, in z ustreznimi varovalkami za varovanje osebnih podatkov. Zunanji sodelavci lahko vaše osebne podatke uporabijo le za s pogodbo določene namene in v skadu z našimi navodili.

3. KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Osebne podatke, pridobljene za namene sklepanja in izvajanja pogodbenih obveznosti, hranimo deset let po prenehanju pogodbe oz. deset let po koncu obdelave osebnih podatkov oz. deset let po zaključku sodnega postopka izterjave neplačanih obveznosti. Druge osebne podatke hranimo do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebne podatke, ki se obdelujejo na le podlagi vaše privolitve, hranimo pet let od preklica vaše privolitve, razen če prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine, ko se podatki obdelujejo le do preklica privolitve.

4. KJE HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Osebni podatki, ki jih zberemo od vas, bodo odelovani in hranjeni znotraj Evropskega gospodarskega prostora (“EEA”). Obdelovali jih bodo zaposleni, ki delajo z nami, tudi zunanji sodelavci oz. zaposleni, od naših zunanjih sodelavcev, ki imajo z nami sklenjeno ustrezno pogodbo ali jih zavezuje poklicna skrivnost. To vključuje osebje, ki se med drugim ukvarja z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, obdelavo vaših podatkov o plačilu in zagotavljanjem podpornih IT storitev. S predložitvijo vaših osebnih podatkov se strinjate s tem prenosom, shranjevanjem ali obdelavo. Sprejeli bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo, da se vaši podatki obravnavajo varno in v skladu z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, veljavno zakonodajo in našimi internimi akti.

Prenos informacij prek interneta ni popolnoma varen. Čeprav bomo po svojih najboljših močeh zaščitili vaše osebne podatke, ne moremo zagotoviti varnosti vaših podatkov, posredovanih na spletno mesto nanaya.si; vsak prenos je na lastno odgovornost. Ko bomo prejeli vaše podatke, pa bomo za preprečitev nepooblaščenega dostopa uporabili stroge postopke in varnostne funkcije.

5. KAKO VARUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Uveljavljene imamo tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotavljamo varstvo vaših podatkov. In sicer tako, da se varujejo prostori, oprema, sistemska in/ali aplikativna programska oprema (vključno z vhodno-izhodnimi enotami). Zagotavlja se sledljivost obdelave, učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ter če je mogoče anonimiziranje, psevdonimiziranje in šifriranje osebnih podatkov. Zagotavlja se stalna zaupnost, celovitost, dostopnost in odpornost sistemov in storitev za obdelavo,  zmožnost pravočasne povrnitve razpoložljivosti osebnih podatkov v primeru varnostnega incidenta. Izvaja se postopke rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov, vključno z usposabljanjem oseb, ki osebne podatke obdelujejo in zagotavljanjem zakonitosti obdelave. K temu s sklenitvijo pogobe zavežemo tudi vse zunanje sodelavce.

6. DELJENJE OSEBNIH PODATKOV PREKO SOCIALNIH OMREŽIJ

Na spletnem mestu nanaya.si sta tudi integrirana gumba za deljenje socialnih omrežij Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ZDA, XING in Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ZDA. Gumbe za deljenje prepoznate s pomočjo posameznega logotipa; prilagojeni pa so skladno z varstvom osebnih podatkov.

Šele če in ko na spletnem mestu nanaya.si pritisnete na posamezni gumb za deljenje, se vzpostavi neposredna povezava med vašim brskalnikom in strežnikom upravitelja posameznega socialnega omrežja. Po navedbah upravljavcev navedenih socialnih omrežij se brez klika na posamezni gumb za deljenje ne pridobivajo nobeni osebni podatki iz socialnih omrežij. Tovrstni podatki, med drugim IP-naslov, se pridobijo in obdelajo samo pri prijavljenih članih. V kolikor ne želite uvrstitve obiska v naši spletni trgovini v vaš posamezni uporabniški račun socialnega omrežja, se odjavite iz uporabniškega računa posameznega socialnega omrežja.

Pri tem opozarjamo, da o vsebini posredovanih podatkov ter njihovi uporabi s strani socialnih omrežij od njihovih upravljavcev nismo obveščeni. Nadaljnje informacije glede uporabe podatkov s strani socialnih omrežij zato najdete v izjavah o varstvu podatkov navedenih socialnih omrežij.

7. VAŠE PRAVICE

Kadarkoli lahko zahtevate popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos podatkov ali dostop do osebnih podatkov na e-naslov info@nanaya.si. Jamčimo vam tudi vso ostalo spoštovanje zasebnosti, kot jih odločajo veljavna zakonodaja in naši interni akti. Zoper našo oločitev o vaši zahtevi je vedno mogoče vložiti pritožbo na nadzorni organ.

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bomo nemudoma izvedli vse notranje in zunanje postopke in ukrepe (tudi tehnične in organizacijske) za zaščito pravic posameznika. Na način in pod pogoji veljavne zakonodaje se bo o tem obvestilo tudi nadzorni organ in posameznika.

8. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TE POLITIKE

Vse spremembe in dopolnitve te politike, bodo objavljene na tem spletnem mestu in, kadar bo to primerno, vam bodo poslane tudi po e-pošti.

9. IMATE DODATNA VPRAŠANJA?

Vprašanja, komentarji in zahteve v zvezi s to so dobrodošli. Naslovite jih lahko na e-naslov info@nanaya.si.

Medvode, 1.1.2019